Phát hiện nam sinh năm cuối tử vong bên cạnh đồ án tốt nghiệp