Phát hiện nam sinh lớp 11 vận chuyển 2.300 quả pháo