Phát hiện mực khổng lồ, lớn hơn người dạt vào bờ biển