Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm tấm bia nhôm khắc tên