Phát hiện dao, kìm nghi là dụng cụ tra tấn người phụ nữ làm thuê