Phát hiện “chúa sơn lâm” còn sống nặng 300 kg trên xe Lexus