Phát hiện bé gái sơ sinh nguyên dây rốn ở sân nhà văn hóa