Phạt 5 triệu đồng nhân viên hợp tác xã xả rác xuống sông