Phản ứng của CEO Quảng nổ trước câu hỏi 'Bphone hay iPhone X bảo mật hơn?'