Phần thi gây tranh cãi nhất vì thí sinh quá “gây sốt, gây sốc”