Phân khúc ô tô mới: Kiểu xe chưa từng có, cả nhà phượt thoải mái