Phan Anh và Hoàng My 'sẩy miệng' rồi mới xin lỗi, có đủ tầm làm giám khảo Hoa hậu?