Phạm Hương vô địch hàng hiệu, vượt mặt cả Hồ Ngọc Hà