Phạm Công Danh bị tuyên phạt 20 năm, Trầm Bê lĩnh 4 năm tù