Phải bồi thường gần 1.000 tỷ, nhưng 5 năm cựu chủ tịch Vinashin không trả đồng nào

13/1,541