Phá hết bậc tam cấp, người dân ra vào nhà thế nào?