Phá cửa thang máy bị kẹt để cứu nhân viên đang hoảng sợ bên trong