Phá cửa căn nhà bốc mùi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ