Phá bỏ cốt nhục vì 'phong trào thi đua', sao nỡ nhẫn tâm đến thế!