Phá án từ chiếc Exciter chở 3 người vi phạm giao thông