Park Geun-hye: Từ 'lá ngọc cành vàng' đến Tổng thống bị phế truất