Vụ ”phù phép” điểm thi ở Hà Giang: Ông Vũ Trọng Lương là ai?

19/1,578