Ông Võ Việt Chung thừa nhận đã sai sót khi để Lê Âu Ngân Anh tham gia Hoa hậu Đại dương