Ông Trump vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể tấn công Syria