Ông Trump kết thúc công du châu Á, đem về cho Mỹ 300 tỷ USD