Ông Trịnh Văn Quyết: Chúng tôi thuê 1 máy bay 10 tỉ/tháng