Ông Trần Hùng: Vụ mỹ phẩm 11 tỷ đồng nghiêm trọng, như là tội ác!