Ông Trầm Bê khai gì trong phiên xử đại án ngân hàng?