Ông tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim, 2 cháu nhập viện