Ông Shinzo Abe tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nhật Bản

13/0,345