Ông Phan Văn Sáu: Sẵn sàng hi sinh để anh em trẻ lên thay