Ông Phạm Nhật Vượng vượt Tổng thống Donald Trump trong danh sách tỉ phú thế giới

14/0,498