Ông Nguyễn Sự: Tôi từng bị dọa đốt nhà vì dẹp vỉa hè