Ông Nguyễn Lân Trung nói gì về việc 'nhận vơ công trạng của U23 Việt Nam'?