Ông Nguyễn Lân Trung có được phân công lên xe buýt diễu hành của U23 Việt Nam?