Ông Duterte: 'Không thể ngăn TQ xây đảo vì TQ quá mạnh'