Ông Đoàn Ngọc Hải xử quán cà phê "chiếm dụng hàng triệu đô"