Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục trực tiếp đi 'dẹp loạn' vỉa hè tại quận 1