Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Người này và người kia không thể khác nhau được em ạ'

20/1,079