Ông Đoàn Ngọc Hải không xuống đường, vỉa hè quận 1 lại ngổn ngang

14/0,660