Ông Đoàn Ngọc Hải không chùn bước xử lý lấn chiếm vỉa hè

17/1,067