Ông Đoàn Ngọc Hải bị “tấn công” khi chỉ đạo tháo dỡ trụ sở khu phố