Ông Đinh La Thăng: Kính mời đồng chí làm việc khác nếu để tái chiếm vỉa hè!