Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ chi 5 tỷ USD để mua và tặng sách?

12/0,800