Ông chủ Thế Giới Di Động và câu chuyện vì sao thường mặc áo phông