Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 16 tỷ USD chỉ trong vòng 1 ngày