Ông bố quẫn trí mua xăng thiêu con rồi tự vẫn vì lý do ngớ ngẩn không ai bằng