Ôm mối thù về mối quan hệ giữa mẹ với chú ruột, nam thanh niên gây trọng án