Olympic Việt Nam đội mưa tập luyện cho trận gặp Olympic Palestine