Olympic Thái Lan gạch tên hơn một nửa số cầu thủ sau thảm bại giao hữu trên đất Myanmar